مشاوره تلفنی سربازی

آخرین خبر در مورد تعیین تکلیف قانون خرید خدمت

لطفا به این مقاله امتیاز دهید

تعیین تکلیف قانون خرید خدمت از مواردی است که هر ساله توسط سازمان نظام وظیفه اعلام میشود. قانون خرید خدمت سرزی برای همه افراد یکسان است و شرایط و ضوابط خاصی دارد که فرد ید این شرایط را دارا شد. برخی از جوانان به هنگام ورود به سن مشمولیت به دنل راهکارهایی برای معافیت هستند. یکی از این راه ها خرید خدمت سرزی میشد که فرد پرداخت هزینه میتواند کارت پایان خدمت یافت کند. توجه به تعیین تکلیف قانون خرید خدمت عده ای از مشمولین داشتن شرایط از این طرح استفاده کرده اند. شرایط برای خرید خدمت سرزی به صورت ذیل میشد:

 • افراد مشمول غایبی که از ریخ غیبت آن ها به مدت ۸ سال گذشته است میتوانند برای خرید خدمت سرزی اقدام کنند.
 • متقاضیان دانش آموز و دانشجویان صورت ترک تحصیل و یا انصراف از تحصیل بعد گذشت ۸ سال پرداخت هزینه خرید خدمت، از سرزی معاف میشوند.
 • سرزان فراری صورتی که از آخرین فرارشان به مدت ۸ سال گذشته شد میتوانند نسبت به خرید خدمت اقدام کرده و پرداخت هزینه کارت معافیت یافت کنند.

این افراد صورت پرداخت هزینه خرید خدمت میتوانند از سرزی معاف شوند. که به صورت اقساطی نیز میتوان مبلغ مربوطه را پرداخت کرد. که هرچه مک تحصیلی مشمولان لا می رود هزینه خرید سرزی نیز بیشتر می شود که پایین به لیستی از این موارد اشاره کرده ایم:

 • مک تحصیلی زیر دیپلم: ۱۰ میلیون تومان
 • مک تحصیلی دیپلم: ۱۵ میلیون تومان
 • مک تحصیلی فوق دیپلم: ۲۰ میلیون تومان
 • مک تحصیلی لیسانس: ۲۵ میلیون تومان
 • مک تحصیلی فوق لیسانس: ۳۰ میلیون تومان
 • مک تحصیلی دکتری پزشکی: ۳۵ میلیون تومان
 • مک تحصیلی دکتری غیر پزشکی: ۴۰ میلیون تومان
 • مک تحصیلی دکتری تخصصی: ۵۰ میلیون تومان

آن دسته از مشمولان غایبی که هنوز تکلیف سرزی خود را مشخص نکرده اند محرومیت های شدیدتری روبه رو میشوند. برابر قانون نظام وظیفه استفاده از تسهیلاتی چون: گرفتن وام، استخدام موسسات، یافت گواهی نامه، کاندید شدن انتخات مجلس، ثبت شرکت و غیره برای افرادی که وضعیت سرزی خود را روشن نکرده اند ممنوع میشد. چنانچه اصنافی مشمولان غایب خدمت را مغازه ها، کارگاه ها، شرکت ها، کارخانه ها و غیره به کار بگیرند مجازات هایی روبه رو می شوند. مشمولان میتوانند برای اطلاع بیشتر رابطه تعیین تکلیف قانون خرید خدمت این مرکز کمک بگیرند.

اگر شما زمینه نظام وظیفه دچار مشکلاتی شده اید می یست برای رسیدن به اهداف خود بر مبنای اولویت نیازهای خود برنامه ریزی کنید. هر صورت می یست شما گام های عملی خود را حیطه خرید خدمت دقت بسیاری بردارید و برای قدم های بعدی خود برنامه داشته شید. برنامه ریزی دقیق اگر برخی موارد نظام وظیفه مشکلاتی مواجه شدید، می توانید آنها را به خوبی مشاهده کنید.

بدین ترتیب هیچگاه شما دسرهای غیرمنتظره مواجه نخواهید شد و اطمینان خاطر دارید که می توانید به اهداف خود برسید. خود این کار عث می شود که از تصمیم گیری های دقیقه نودی جلوگیری شود و میزان استرس شما کاهش یابد. اهداف اصلی مرکز مشاوره آویژه مورد مسائل مربوط به خرید خدمت همین است که تصمیمات شما عین اطمینان و صبر صورت بگیرد. کارشناسان مرکز مشاوره آویژه اطلاعات و داده های جامعی را مورد تعیین تکلیف قانون خرید خدمت جمع آوری کرده اند که شما می توانید مطالعه آنها مسائل خود را حل و فصل کنید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

آخرین خبر مورد تعیین تکلیف قانون خرید خدمت

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در دوشنبه 30 دی 1398ساعت 3:48 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 0

بدون کارت هوشمند پایان خدمت چگونه مجوز خروج بگیریم؟

5 / 5 ( 1 vote )

چگونه و چه شرایطی بدون کارت هوشمند پایان خدمت چگونه مجوز خروج بگیریم؟

بدون کارت هوشمند پایان خدمت چگونه مجوز خروج بگیریم؟ شاید این سوال خیلی از مشمولان سرزی شد که ما این مطلب به آن پرداخته ایم. به احتمال خیلی زیاد اکثر شما میدانید که برای خارج شدن از کشور ید کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از سرزی داشت. یعنی فرد برای خروج ید ۲ سال خدمت سرزی را انجام داده شد. وگرنه تنها یافت بلیط نمیتوان از کشور خارج شد. بدون کارت هوشمند پایان خدمت چگونه مجوز خروج بگیریم؟ این سوال ذهن عده ای از مشمولان را به خود مشغول کرده است که جواب آن را ذکر خواهیم کرد. شرایط مختلفی برای گرفتن پاسپورت بدون کارت پایان خدمت وجود دارد که ادامه به آنها اشاره می کنیم:

همه افراد میتوانند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تنها گرفتن بلیط هواپیما به خارج از کشور سفر کنند.

چه شرایطی لازم است مشمول بدون کارت پایان خدمت بتواند پاسپورت بگیرد؟

 • دفترچه آماده به خدمت فرد مشمول مهر غیبت نداشته شد.
 • از لحاظ تحصیلی وضعیت مشخصی داشته شد.
 • میزان وثیقه ای که لازم است را پرداخت کرده شد.
 • و شرایط دیگر

برای چه سفرهایی افراد مشمول می توانند بدون داشتن کارت پایان خدمت گذرنامه موقت یافت کنند؟

 • سفرهای علمی
 • سفرهای نیمه علمی
 • سفرهای غیرعلمی
 • سفرهای زیارتی
 • سفرهای مطالعاتی

میزان گذاشتن وثیقه برای این سفرها چگونه است؟

 • سفرهای علمی: ۵ میلیون تومان
 • سفرهای نیمه علمی: ۸ میلیون تومان
 • سفرهای غیر علمی: ۱۵ میلیون تومان
 • سفرهای زیارتی: ۵۰۰ هزار تومان و دادن تعهد برای ضمانت
 • سفرهای مطالعاتی: ۵ میلیون تومان

سرزها نیز برای خروج از کشور ید از یگان مربوطه مجوز بگیرند. صورتی که فرد ریخی که یید شده به کشور زنگردد وثیقه گذاشته شده اختیار دولت قرار می گیرد. اگر فرد ریخ تعیین شده به کشور زگردد ید به صورت حضوری خود شخص برود و صورت یید عکس و گذرنامه وثیقه مربوطه را پس بگیرد. اگر فرد به موقع به کشور برگردد و خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی نکند به مدت ۶ ماه یک سال نمیتواند برای ر مجدد از کشور خارج شود. فردی که بیشتر از ۱۸ سال سن دارد از مشمولان خدمت محسوب می شود و صورتی که ترک تحصیل کرده شد به مدت یکسال فرصت دارد تکلیف سرزی خود را مشخص کند. پیشنهاد می کنیم رابطه پاسخ این سوال که بدون کارت هوشمند پایان خدمت چگونه مجوز خروج بگیریم؟ مشاورین مرکز مشاوره آویژه تماس بر قرار کنید.


بیشتر بخوانید: پروژه کسری خدمت سرزی


همه افراد برهه ای از زندگی خود مشکلاتی زمینه نظام وظیفه روبرو می شوند. قطعاً هنگام روبرو شدن این مشکل سعی خواهید کرد که بهترین تصمیم را حیطه ی خروج از کشور اتخاذ کنید. کارشناسان مرکز مشاوره آویژه نیز نظر دارند که راهنمایی شما این زمینه بتوانید از تمامی ظرفیت های خود برای مشکلات ن استفاده کنید. این شرایط قطعا ضرورت همفکری اهمیت پیدا می کند. مشاوران و کارشناسان مرکز مشاوره آویژه می توانند موقعیت های مربوط به نظام وظیفه به کمک شما بیایند و اطلاعات جامعی را زمینه خروج از کشور اختیار شما عزیزان بگذارند.

از جمله خدماتی که شما می توانید مرکز مشاوره آویژه داشته شید مدیریت مسائل و مشکلات ن است که این حیطه آن دست و پنجه نرم می کنید. سپس رویکردهای حل مسئله محور به شما کمک می کنیم که به ترتیب اولویت های خواسته های خود مشکلات روبرو شده و آنها را چاره جویی کنید. اگر مسائل مربوط به خروج از کشور ناشی از مشکلات حساس تر و مهم تری بود سعی خواهیم کرد که آنها را به شیوه های مختلف ارزیابی کنیم و رسیدن به راه حل هایی مطمئن تصمیم بهتری برای مشکلات خود بگیرید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

بدون کارت هوشمند پایان خدمت چگونه مجوز خروج بگیریم؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در شنبه 28 دی 1398ساعت 12:55 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 0

آخرین فرصت پرداخت جریمه مشمولین غایب اعلام شد

5 / 5 ( 1 vote )

پرداخت جریمه مشمولین غایب از تسهیلاتی است که نظام وظیفه به افراد غایب داده است. خدمت سرزی مخصوص افرادی است که به سن مشمولیت رسیده اند. برخی از افراد مشمول یافت معافیت های موقت سرزی را به خیر انداخته اند. به همین منظور از سن ۱۸ سالگی ۵۰ سالگی را سن مشمولیت نامیده اند. تعدادی از مشمولین به خاطر اینکه از سرزی اطلاع ندارند، دیر اقدام کرده و دچار غیبت میشوند. افراد غایب از یکسری تسهیلات جامعه برخوردار نمیشوند که پایین به آنها اشاره کرده ایم:

 • فرد غایب نمیتواند موسسات دولتی استخدام شود.
 • فرصت برای ادامه تحصیل را از دست می دهد.
 • امکان خارج شدن از کشور را ندارد.
 • مشمول غایب حق کاندید شدن را ندارد.
 • از نک ها حق یافت وام را نداشته و نمیتواند شرکتی را به ثبت برساند.

رئیس سازمان نظام وظیفه اعلام کرد: پرداخت جریمه مشمولین غایب برای افرادی که بیش از ۸ سال غیبت دارند از سال ۹۴ شروع شده و پایان سال ۹۷ خاتمه میابد. همچنین به دلیل آنکه تعداد افراد غایب زیاد شده و تعداد نیروهای مسلح کم شده، طرح پرداخت جریمه مشمولین غایب حذف شده است. او ادامه سخنان خود گفت: افرادی که پایان فروردین ۹۸ برای معافیت این طرح مدارک خود را تکمیل کردند پایان امسال ید جریمه نقدی و اقساطی را بپردازند. وی به مشمولان غایب تذکر داد که خیلی سریع تکلیف غیبت خود را مشخص کنند وگرنه محرومیت های بیشتری رو به رو میشوند.

بنابراین راه دیگری برای مشمولین وجود ندارد، جزء اینکه ۲ سال خدمت سرزی را بگذرانند. فرد مشمول غایب میتواند ارائه مدارک مربوطه به پلیس +۱۰ مبلغ جریمه را واریز کرده و کارت معافیت یافت کند. دانشجویانی که از تحصیل انصراف داده اند چنانچه از مدت انصراف آنها به مدت ۸ سال گذشته شد پایان امسال فرصت دارند که وضعیت خرید خدمت سرزی خود را روشن کنند. سرزان فراری که از آخرین فرارشان به مدت ۸ سال گذشته شد پرداخت جریمه خدمت سرزی میتوانند معاف شده و کارت معافیت بگیرند.

میزان جریمه خرید خدمت سرزی مشمولان غایب به صورت ذیل میشد:

 • متقاضیان مک تحصیلی زیر دیپلم: ۱۰ میلیون تومان
 • متقاضیان مک تحصیلی دیپلم: ۱۵ میلیون تومان
 • متقاضیان مک تحصیلی فوق دیپلم: ۲۰ میلیون تومان
 • متقاضیان مک تحصیلی لیسانس: ۲۵ میلیون تومان
 • متقاضیان مک تحصیلی فوق لیسانس : ۳۰ میلیون تومان
 • متقاضیان مک تحصیلی دکتری پزشکی: ۳۵ میلیون تومان
 • متقاضیان مک تحصیلی دکتری غیر پزشکی: ۴۰ میلیون تومان
 • متقاضیان مک تحصیلی دکتری تخصصی: ۵۰ میلیون تومان

اطلاعات مورد پرداخت جریمه مشمولین غایب میان جایی که هستیم و جایی که می خواهیم آنجا برویم مانند یک پل عمل می کند و ما را به اهداف خود نزدیک تر می کند. اگر ما اطلاعات جامعی حیطه نظام وظیفه داشته شیم قطعاً می توانیم کارهایی را که انجام می دهیم به طرز موثری کارایی آن را افزایش دهیم. اگر ما بتوانیم تصمیمات ستی حیطه پرداخت جریمه مشمولین غایب بگیریم. مطمئناً زمان و تلاش لازم برای دسیابی به اهداف خود را به طور چشمگیری کاهش خواهیم داد. وقتی شما می خواهید تصمیماتی بگیرید ید به آن به عنوان یک نقشه نگاه کنید و ملاحظه کنید که چه مقدار رسیدن به هدف خود موفق بوده اید.

برای گرفتن تصمیمات صحیح حیطه نظام وظیفه ید شما بدانید که حال حاضر انجام چه کارهای ضروری است و ید اولویت داشته شید. بدین منظور مرکز مشاوره آویژه داشتن کارشناسان محبوب نظام وظیفه سعی کرده است که اصطلاحات جامع و کاملی را اختیار شما قرار دهد. گردآوری این مطالب سعی شده است که نیازهای شما نظر گرفته شود و شما مطالعه آنها بتوانید به پاسخ پرسش های خود برسید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

آخرین فرصت پرداخت جریمه مشمولین غایب اعلام شد

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در شنبه 28 دی 1398ساعت 12:14 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 0

شرایط استفاده از امکان تعجیل در خدمت سربازی مشمولان چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

شرایط استفاده از امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان

امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان از جمله تسهیلاتی است که نظام وظیفه برای افراد مشمول وضع کرده است. جوانان ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی میرسند گاهی اوغات میخواهند که زودتر از ریخ اعزام به سرزی به خدمت بروند. بنابراین هر فرد مشمولی که شرایط تعجیل خدمت را دارد می تواند بنا به خاسته خود از آن استفاده کند. سازمان نظام وظیفه اعلام کرد: امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان برای ماه های بهمن و اسفند هست. که ما قصد داریم این مقاله به تعجیل خدمت سرزی مشمولان بپردازیم.

شرایط استفاده از امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان

 • مشمولانی که قصد دارند برای تعجیل خدمت اقدام کنند نید غیبت داشته شند.
 • مشمولان تنها یکر میتوانند برای تعجیل خدمت خواست کنند.
 • افراد مشمول میتوانند هر مک تحصیلی که دارند برای تعجیل خدمت اقدام کنند.
 • مشمولانی که سن اعزام به خدمت هستند، میتوانند از تعجیل خدمت استفاده کنند.

برخی از مشمولین به دلیل آنکه می خواهند هرچه زودتر از ترس سرزی راحت شوند برای خواست تعجیل خدمت اقدام میکنند. همه جوانان به هر صورت ید دوره سرزی را بگذرانند مگر اینکه شرایط معافیت های سرزی را داشته شند و از خدمت معاف شوند. افراد متقاضی که قصد خواست تعجیل خدمت را دارند قبل از رسیدن به سن مشمولیت به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و برای تعجیل خدمت فرم پر میکنند. افرادی که دارای برگه آماده به خدمت هستند می توانند برای اعزام ماه های بهمن و اسفند به پلیس +۱۰ مراجعه کنند و خواست خود را به ثبت برسانند. همچنین افراد مشمولی یکسال مهلت برای روشن کردن تکلیف سرزی دارند و دوست دارند که زودتر به سرزی بروند، به دفاتر ذکر شده مراجعه کرده و برای خواست تعجیل خدمت اقدام میکنند.

اگر مشمولان خدمت سرزی، به موقع وضعیت سرزی خود را روشن نکنند، از برخی تسهیلات محروم می شوند. توجه به شدت یافتن محرومیت ها بهتر است هرچه زودتر مشمولان غایب تکلیف سرزی خود را سال ۹۸ روشن کنند. مراحل تعجیل خدمت سرزی به صورت ذیل می شد:

 • ابتدا فرد متقاضی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه میکند.
 • این مرحله فرم های مربوط به خواست تعجیل خدمت را پر میکند.
 • مدارک لازم را به کاربر پلیس +۱۰ تحویل میدهد.
 • پس از ثبت خواست سازمان نظام وظیفه خواست وی را بررسی میکند.
 • فرد مشمول پس از گذشت یک هفته به پلیس +۱۰ رجوع کرده و از نتیجه خواست خود مطمئن میشود.

مرکز مشاوره آویژه سعی شده است که هر مسئله مورد نظام وظیفه به صورت منحصر به فرد برخورد شود. این شیوه تصمیم گیری مورد تعجیل خدمت سرزی بسیار کارساز بوده است. هر چند این روش نیز محدودیت های خاص خود را دارد. گاهی اوقات شما زمینه نظام وظیفه مشکلات ساده ای دارید؛ اما ممکن است مواقع دیگر مشکل شما حادتر شد که نیاز به همفکری فردی آشنا این حوزه دارید. چنین وضعیتی یک مشاور خوب به افراد کمک خواهد کرد که پس از تلفیق علایق و امکانات و فرصت هایش بهترین تصمیم را زمینه تعجیل خدمت سرزی بگیرید.

بدین ترتیب قطعاً فرصت های طلائی زندگی خود را این زمینه از دست نخواهید داد. کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه به این نتیجه رسیده اند که هر چه مشکل فرد موارد مربوط به تعجیل خدمت سرزی پیچیده تر و حادتر شد، فرد کمتر می تواند به تنهایی از پس آن بربیاید. البته ید توجه داشته شید که پیچیده تر شدن معضلات و مشکلات شما نمی توان توقع داشت که این مسائل مدت کوه یکی دو روز حل و فصل شوند و به ترکیبی از چندین مهارت و مطالعه و چندین جلسه مشاوره نیاز است نیج مناسبی به دست آید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

شرایط استفاده از امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در شنبه 28 دی 1398ساعت 11:19 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 1

قوانین پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ها چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

مقررات پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها

پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها از دیگر تسهیلات نظام وظیفه میشد. پسران ذکور ایرانی میخواهند بدانند که چگونه بدون آزمون ورودی به دانشگاه وارد شوند و چگونه آزمون وارد دانشگاه شوند؟ همه افراد مشمولی که دانشگاه قبول شده اند میتوانند مقطع لاتر ادامه تحصیل بدهند به شرطی که فاقد غیبت شند. همچنین مورد قبولی افراد دانشگاه های بدون آزمون و آزمون میتوان گفت که اگر مشمولان پس از فارغ التحصیلی غیبت نخورده شند، ادامه تحصیل مقاطع لاتر مشکلی برایشان ندارد.

خدمت سرزی امری مقدس برای افرادی است که به سن مشمولیت رسیده اند. بیشتر مشمولین برای رهایی از سرزی به دنل معافیت هایی چون: معافیت تحصیلی میگردند. واقع معافیت تحصیلی نوعی از معافیت های موقت میشد که فرد یافت آن مدت خدمت سرزی را به خیر می اندازد. پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها یکی از مواردی است که هر ساله مخاطن زیادی دارد. اما برای آنکه مشمول بتواند راحت تر مراحل ادامه تحصیلی دانشگاه را طی کند ید اطلاعات کافی این ره را بدست آورد.

متقاضیانی که دانشگاه قبول شده اند اگر قبل از اینکه ثبت نام کنند وارد غیبت شوند یستی به پلیس +۱۰ رجوع کرده و تکلیف سرزی خود را مشخص کنند. اما آنها میتوانند حداکثر یکر مهلت خدمت سرزی را تمدید کرده و چه دانشگاه های آزمون و بدون آزمون ادامه تحصیل داده و بدون غیبت وارد دانشگاه میشوند. سپس بعد از فارغ التحصیلی برای اعزام به خدمت سرزی اقدام کنند. این متقاضیان پس از ثبت نام دانشگاه، برگه ثبت نام را به پلیس +۱۰ برده و سپس گواهی معافیت تحصیلی یافت میکند به تحصیل خود دانشگاه ادامه دهد.

افرادی که هر یک از دانشگاه های بدون کنکور قبول شده اند. چنانچه دانشگاه هایی که مورد یید وزارت علوم مانند: دانشگاه های آزاد، علمی وکاربردی و غیره قبول شده شند معافیت تحصیلی به آنها تعلق می گیرد. این را هم بدانید که برای سازمان نظام وظیفه مهم نیست که دانشگاه های بدون کنکور و کنکور قبول شده شید. به علت آنکه هر ساله تغییراتی نظام وظیفه انجام میشود و آگاهی از قوانین خدمت بسیار ضروری است. شما عزیزان میتوانید برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر خود ره پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها مشاوره نظام وظیفه آویژه .

ست است که مشکلات نظام وظیفه را می شود کارشناسان مجرب میان گذاشت. اما یافت مشاوره مورد برخی از مشکلات حوزه معافیت تحصیلی بسیار ضروری تر است و یافتن راه حل برای آنها نیاز به خدمات حرفه ای تری دارد. هنگامی که حس کردید مورد مسائل نظام وظیفه به کمک نیاز دارید حتما مشاورانی را انتخاب کنید که دانش، مهارت، صلاحیت علمی و حرفه ای کافی برای حل مشکل شما را داشته شند. کارشناسان مرکز مشاوره آویژه نیز تلاش می کنند توجه به موقعیت و مشکلات شما زمینه معافیت تحصیلی اولا برآوردی واقعی از نیازها و مشکلات شما داشته شند و دوماً شما را بهترین راه و روش به نتیجه دلخواه شما برسانند.

زمانی که شما مسائل مربوط به معافیت تحصیلی به مشکل برمیخورید هدف ما تعیین تکلیف و تحمیل کردن یک راه حل خاص به شما نیست بلکه هدف ما مرکز مشاوره آویژه این است که شما را زمینه ای که به دسر افده اید آموزش دهند و راهنمایی کنند. از نظر ما بهترین راهکارها زمانی بدست می آید که مراجعان بتوانند اطلاعات جامعی مورد مشکل خود بدست آورند. این حین آنها می توانند دید جامع تری از مشکلات خود بدست آورند و نتیجه تصمیم آنها از روی آمادگی خواهد بود. سخن آخر اینکه ما سایت خود سعی کرده ایم اطلاعات مفیدی مورد مشکلات شما گردآوری کنیم. شما می توانید آنها را جهت آگاهی بیشتر مطالعه کنید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

قوانین پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در شنبه 28 دی 1398ساعت 10:13 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 1

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت تاریخ اعزام چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت از سوی سازمان نظام وظیفه برای افرادی صورت گرفته که شرایط و ضوابط این تسهیلات را دارا شند. هر جوانی که به سن مشمولیت می رسد ید تکلیف خدمت سرزی خود را مشخص کنند. عده ای از مشمولین امکان تمدید و تعجیل خدمت را دارند ولی ید ابتدا از شرایط آن آگاه شند. برخی از مشمولان نمی خواهند که ۲۱ ماه از عمر خود را پادگان بگذرانند به همین دلیل به دنل آنند که ریخ اعزام به سرزی را به تعویق بیندازند. بر عکس برخی دوست دارند که هر چه زودتر خدمت سرزی را انجام دهند. افراد مشمولی که تمایل دارند زودتر از ریخی که برگه آماده به خدمت آمده تکلیف خود را مشخص کنند، می توانند ۲۰ روز قبل از ریخ اعزام به سرزی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و خواست خود را به ثبت برسانند.

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت از مواردی است که افراد به خواسته های خود می رسند. خواست تمدید و تعجیل خدمت فقط یکر وجود دارد و افراد مشمول ارائه مدارک مربوطه به پلیس +۱۰ از این تسهیلات بهره مند می شوند.

شرایط ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت

 • این تسهیلات برای مشمولانی که فاقد غیبت هستند، میشد.
 • مشمولانی که مک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم دارند می توانند یک ماه اعزام به سرزی را تمدید و تعجیل کنند.
 • مشمولانی که دارای مک فوق دیپلم و لاتر هستند از ۲ ماه تمدید و تعجیل سرزی بهره میبرند.
 • افراد مشمولی که الان از تسهیلات تمدید و تعجیل خدمت استفاده نکرده اند میتوانند یک ماه قبل از ریخ اعزام به سرزی به پلیس +۱۰ رجوع و برای خواست تمدید و تعجیل اقدام کنند.
 • مشمولانی که بنا به تشخیص شورای پزشکی به دلیل بیماری نمیتوانند فعالیت های دوره سرزی را انجام دهند ۲ ماه خدمت سرزی برایشان به خیر می افتد.
 • صورت از دست دادن یکی از بستگان جه یک مشمول مانند: پ، ما، همسر و فرزند خدمت سرزی ۲ ماه به تعویق می افتد.
 • افرادی که اثر بروز بلایای طبیعی مانند: سیل، زلزله و … خود یا یکی از بستگان جه یک دچار آسیب شده از یک ماه شش ماه سرزی به خیر می افتد.

این افراد میتوانند روز اعزام به خدمت سرزی به پلیس +۱۰ مراجعه کنند و خواست تمدید خدمت را کنند.


بیشتر بخوانید: پروژه کسری خدمت سرزی


همیشه وقتی مسائل نظام وظیفه مواجه میشوید. اصولا دچار این تردید میشوید که واقعا چه زمانی برای انتخاب ست مناسب خواهد بود؟ آیا بهتر است تصمیمات خود زمینه تمدید و تعجیل خدمت را هم اکنون اتخاذ کنیم یا بهتر است آنها را فعلا به تعویق بیندازم. این سوالات قطعا تردید های بزرگی را برای ذهن شما ایجاد خواهد کرد. از نظر مشاوران مرکز مشاوره آویژه بهتر است از دیدگاه افراد تجربه حیطه نظام وظیفه حتما بهره گیری شود.

مسئولیت تصمیم گیری های مهم مواقع خطیر زندگی اهمیت والایی دارد. حتی گاهی ما از پذیرش مسئولیت این تصمیمات واهمه داریم. کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه به شما کمک خواهند کرد که زمینه ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت تصمیمات دقیق تری داشته شید خدایی ناکرده از عواقب آن پشیمان نشوید. ید توجه داشته شید که انتخاب کردن یک گزینه انجام دادن آن بسیار متفاوت است. حتی ممکن است گاهی انتخاب شما ست شد ولی روش رسیدن به آن گزینه صحیح نشد به همین دلیل به شما پیشنهاد میکنیم که از تجربیات کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه استفاده کنید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت ریخ اعزام چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در شنبه 28 دی 1398ساعت 10:03 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 1

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت تاریخ اعزام چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت از سوی سازمان نظام وظیفه برای افرادی صورت گرفته که شرایط و ضوابط این تسهیلات را دارا شند. هر جوانی که به سن مشمولیت می رسد ید تکلیف خدمت سرزی خود را مشخص کنند. عده ای از مشمولین امکان تمدید و تعجیل خدمت را دارند ولی ید ابتدا از شرایط آن آگاه شند. برخی از مشمولان نمی خواهند که ۲۱ ماه از عمر خود را پادگان بگذرانند به همین دلیل به دنل آنند که ریخ اعزام به سرزی را به تعویق بیندازند. بر عکس برخی دوست دارند که هر چه زودتر خدمت سرزی را انجام دهند. افراد مشمولی که تمایل دارند زودتر از ریخی که برگه آماده به خدمت آمده تکلیف خود را مشخص کنند، می توانند ۲۰ روز قبل از ریخ اعزام به سرزی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و خواست خود را به ثبت برسانند.

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت از مواردی است که افراد به خواسته های خود می رسند. خواست تمدید و تعجیل خدمت فقط یکر وجود دارد و افراد مشمول ارائه مدارک مربوطه به پلیس +۱۰ از این تسهیلات بهره مند می شوند.

شرایط ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت

 • این تسهیلات برای مشمولانی که فاقد غیبت هستند، میشد.
 • مشمولانی که مک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم دارند می توانند یک ماه اعزام به سرزی را تمدید و تعجیل کنند.
 • مشمولانی که دارای مک فوق دیپلم و لاتر هستند از ۲ ماه تمدید و تعجیل سرزی بهره میبرند.
 • افراد مشمولی که الان از تسهیلات تمدید و تعجیل خدمت استفاده نکرده اند میتوانند یک ماه قبل از ریخ اعزام به سرزی به پلیس +۱۰ رجوع و برای خواست تمدید و تعجیل اقدام کنند.
 • مشمولانی که بنا به تشخیص شورای پزشکی به دلیل بیماری نمیتوانند فعالیت های دوره سرزی را انجام دهند ۲ ماه خدمت سرزی برایشان به خیر می افتد.
 • صورت از دست دادن یکی از بستگان جه یک مشمول مانند: پ، ما، همسر و فرزند خدمت سرزی ۲ ماه به تعویق می افتد.
 • افرادی که اثر بروز بلایای طبیعی مانند: سیل، زلزله و … خود یا یکی از بستگان جه یک دچار آسیب شده از یک ماه شش ماه سرزی به خیر می افتد.

این افراد میتوانند روز اعزام به خدمت سرزی به پلیس +۱۰ مراجعه کنند و خواست تمدید خدمت را کنند.


بیشتر بخوانید: پروژه کسری خدمت سرزی


همیشه وقتی مسائل نظام وظیفه مواجه میشوید. اصولا دچار این تردید میشوید که واقعا چه زمانی برای انتخاب ست مناسب خواهد بود؟ آیا بهتر است تصمیمات خود زمینه تمدید و تعجیل خدمت را هم اکنون اتخاذ کنیم یا بهتر است آنها را فعلا به تعویق بیندازم. این سوالات قطعا تردید های بزرگی را برای ذهن شما ایجاد خواهد کرد. از نظر مشاوران مرکز مشاوره آویژه بهتر است از دیدگاه افراد تجربه حیطه نظام وظیفه حتما بهره گیری شود.

مسئولیت تصمیم گیری های مهم مواقع خطیر زندگی اهمیت والایی دارد. حتی گاهی ما از پذیرش مسئولیت این تصمیمات واهمه داریم. کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه به شما کمک خواهند کرد که زمینه ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت تصمیمات دقیق تری داشته شید خدایی ناکرده از عواقب آن پشیمان نشوید. ید توجه داشته شید که انتخاب کردن یک گزینه انجام دادن آن بسیار متفاوت است. حتی ممکن است گاهی انتخاب شما ست شد ولی روش رسیدن به آن گزینه صحیح نشد به همین دلیل به شما پیشنهاد میکنیم که از تجربیات کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه استفاده کنید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت ریخ اعزام چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در شنبه 28 دی 1398ساعت 9:32 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 1

طرح جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب

5 / 5 ( 1 vote )

جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب یکی موضوعاتی است که برای سازمان ها ضروری است افراد غایب را به استخدام خود نیاورند. مشکلی که برای همه جوانان مشمول به یک کابوس بدل شده است خدمت سرزی میشد. که بیشتر افراد را نگران کرده و به دنل راه هایی برای خلاص شدن از سرزی میگردند. عده ای نیز بدست آوردن اطلاعات بیشتر مورد سرزی از امریه ها استفاده میکنند سابقه کار برای خود پس از پایان خدمت فراهم کنند. برخی گرفتن کسری های خدمت از طول خدمت سرزی آنها کاسته میشود و گاهی اوغات منجر به معافیت میشود. اشخاصی نیز یافت معافیت موقت خدمت سرزی را به تعویق میندازند.

جوانان برای اینکه مشمول غایب محسوب نشوند ید سر موعود تعیین شده تکلیف خود را مشخص کنند زیر به چند گروه از مشمولان غایب پرداخته ایم:

 • مشمولانی که به سن ۱۸ سالگی کامل میرسند چنانچه وضعیت مشمولیت خود را تعیین نکنند، مشمول غایب شناخته میشوند.
 • افرادی که محل تعیین شده برای اعزام به خدمت سرزی حاضر نشوند مشمول غایب محسوب میشوند.
 • فرد مشمولی که پس از انصراف از تحصیل و ترک تحصیل وضعیت سرزی خود را روشن نکند غایب به شمار میرود.
 • همچنین سرزانی که معافیت موقت یافت کرده اند اگر از مدت معافیت تمام شده و فرد برای خدمت اقدام نکند غایب است.

صورتی که اداره ای این افراد غایب را به کار گیرد بنا به قانون جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب جریمه هایی را نظر میگیرند. مشمولین غایب از برخی تسهیلات اجتماعی که بیان میکنیم محروم میشوند: عدم یافت هر گونه وام از سیسات نکی، انتخات مجلس حق کاندید شدن را ندارند، فرد غایب نمیتواند پروانه کسب برای ثبت شرکت را یافت کند و همچنین اگر وضعیت اعزام به خدمت خود را روشن نکند نمیتواند سیسات دولتی استخدام شود.

صورتی که کارگاه ها، مغازه ها، شرکت ها و اصناف دولتی مشمولان غایب را استخدام و به کار گیرند ید جریمه هایی را پرداخت کنند. که این جریمه ها بنا به کارگیری تعداد سرزان غایب میشد. به ازای به کارگیری یکی از افراد غایب ید خرج سالانه یک سرز را بدهد و صورت به کارگیری ۲ و ۳ مشمول غایب هزینه سالانه ۲ و ۳ سرز را ید پرداخت کند. شما عزیزان میتوانید صورت داشتن هرگونه سوالی ره جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب، این مرکز راهنمایی یافت کنید.

واضح است که تصمیم گیری حوزه جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب میتواند تعاریف متفاوتی را شامل شود. اصولا زمانی که شما موضوعات نظام وظیفه سر و کار دارید سعی خواهید کرد تصمیماتی را اتخاذ کنید که حداکثر منافع و یا حداقل هزینه ممکن را به شما تحمیل نماید. قطعا زمانی هم که شما مورد مسائل مربوط به مشمولین غایب فرصت تصمیم گیری پیدا میکنید چالش هایی رو به رو خواهید شد.

مدیریت مسائل نظام وظیفه ابزاری است که به شما این امکان را میدهد که بتوانید بهترین گزینه و انتخاب را متناسب حال و هوای موقعیت خود اتخاذ کنید. اما به صورت کلی پر واضح است که هر یک از این زمینه ها به دانش و تجربه خاص نیازمند هستید. کارشناسان مرکز مشاوره آویژه کنار شما هستند بتوانند راه حل های مناسبی که نیازهای شما هماهنگ است را بیابید. زیرا نیک میدانیم زمانی که شما به مسائل نظام وظیفه مواجه شدید بی تردید بسیاری از گزینه های گوناگون مواجه خواهید شد که عموما تصمیم گیری را به تنهایی دشوار خواهد کرد.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

طرح جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در جمعه 27 دی 1398ساعت 11:24 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 1

فرایند خروج از کشور مشمولان چقدر زمان میبرد؟

5 / 5 ( 1 vote )

فرایند خروج از کشور مشمولان قوانین و مقررات خاصی دارد. فرد برای آنکه بتواند از کشور خارج شود ید کارت پایان خدمت یا کارت معافیت داشته شد غیر این صورت نمیتواند به خارج از کشور برود. به همین دلیل موظف به گذراندن دوره خدمت سرزی است. خدمت سرزی برای بیشتر جوانان به صورت یک کابوس آمده است اما اگر قصد خروج از کشور را دارید بدون داشتن کارت معافیت و پایان خدمت امکان پذیر نیست. بنابراین به ناچار ید دوران سرزی را پشت سر بگذرانید.

فرایند خروج از کشور مشمولان کار ساده ای نیست و مشمول ید از یکسری شرایط خاصی برخوردار شد که پایین به آنها اشاره شده است:

 • نداشتن غیبت از مهمترین شرایط خروج از کشور میشد.
 • فرد برای آنکه بتواند از کشور خارج شود ید معافیت تحصیلی داشته شد.
 • فرد مشمول ید از نظر مالی توانایی این را داشته شد که یک وثیقه برای خروج از کشور بگذارد. وثیقه برای سفرهای مختلف فرق میکند.

افرادی که شرایط لا را داشته شند میتوانند برای خروج از کشور اقدام کنند. به دلیل آنکه افراد زیادی سالانه به خارج از کشور میروند سازمان نظام وظیفه قوانین را سخت کرده است. سفرهای بسیاری وجود دارد که مشمولان به خارج از کشور میروند زیر انواع سفرها را آورده ایم:

 • سفرهای سیاحتی
 • سفرهای علمی
 • سفرهایی برای مان بیماری
 • سفرهای زیارتی
 • سفرهای مطالعاتی
 • سفرهای ورزشی
 • و سفرهای دیگری که فرد ید اطلاعات کافی داشته شد و شرایط و ضوابط هر یک را بداند برای خروج از کشور اقدام کند.

فرایند خروج از کشور مشمولان علاوه بر شرایط و قوانینی که ید رعایت شود. مراحلی دارد که ید طی شود فرد بتواند از کشور خارج شود. به همین منظور ما این مراحل را زیر آورده به ستی انجام دهید.

اولین گام به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه میکنید کد ۵ رقمی سخا را یافت کنید، سپس اطلاعات فردی خود و نوع معافیت را ثبت میکنید و مرحله آخر پس از مشخص شدن وثیقه مورد نظر برای خروج از کشور مبلغ لازم را پرداخت میکنید. مجوز خروج از کشور را یافت کنید.

میزان وثیقه خروج از کشور برای سفرهای گوناگون به صورت ذیل میشد:

 • برای سفرهای علمی: ۸۰ میلیون ریال
 • برای سفرهای سیاحتی: ۱۵۰ میلیون ریال
 • برای سفرهای ورزشی: ۱۵۰ میلیون ریال
 • برای سفرهای مان بیماری: به گذاشتن وثیقه احتیاجی نیست.
 • برای سفرهای زیارتی: ۳۰ میلیون ریال
 • برای سفرهای مطالعاتی: ۱۵۰ میلیون ریال

اگر شما به دنل این هستید که مسائل مربوط به فرایند خروج از کشور مشمولان را به راحتی حل و فصل کنید و بدون هیچ زحمتی راه حل های مناسبی پیدا کنید. ید بگوییم که حیطه نظام وظیفه هیچ راهکار برق آسا و معجزه گری وجود ندارد. حوزه نظام وظیفه تعاریف مختلفی از معافیت تحصیلی وجود دارد. شاید محافل غیر تخصصی راهکارهایی برای این مسائل ایراد شود که منطبق واقعیات این موضوع نشد.

به همین دلیل تکیه کردن بر این ها، نتیجه خوبی برای شما بر نخواهد داشت. بهتر است مورد مسائل مربوط به نظام وظیفه اطلاعات جامعی را گردآوری کنید و مبنای تصمیمات خود را بر روی آنها متمرکز کنید. امروزه مهمترین عاملی که میتوان بر اساس آن کمترین زمان به بهترین و موثرترین نیج رسید، استفاده از داده های فضای مجازی و واقعی موضوع مربوطه است. که این امر عث میشود چندین منبع اطلاعاتی مورد موضوع مورد نظرن آگاهی کسب کنید و بدین نحو ضریب اشتهات شما تصمیم گیری ها به لحاظ لایی کاهش پیدا کند. مرکز مشاوره آویژه نیز قرار دادن مطالب کاربردی و مفید سعی کرده است این حیطه به شما عزیزان کمکی کرده شد.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

فرایند خروج از کشور مشمولان چق زمان میبرد؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در جمعه 27 دی 1398ساعت 10:20 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 0

ضوابط و قوانین معافیت سربازی قهرمانان ورزشی چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

شرایط معافیت سرزی قهرمانان ورزشی چگونه است؟

ضوابط و قوانین معافیت سرزی قهرمانان ورزشی یکی دیگر از تسهیلات نظام وظیفه برای افراد مشمول است. ورزشکاران یکی از اقشار جامعه هستند که بیشتر از افراد دیگر به خارج از کشور میروند به همین دلیل به دنل راه های برای یافت معافیت هستند. افراد ورزشکار میتوانند برای یافت معافیت موقت و معافیت دائم اقدام کنند. ورزشکارانی که سطح لیگ برتر و جهانی مقام کسب کرده اند میتوانند از خدمت معاف شوند. دوره سرزی برای هر جوانی که به سن مشمولیت میرسد دوره خاصی است مخصوصا برای ورزشکاران چرا که اگر به خدمت نرفته شند نمیتوانند به خارج از کشور بروند. این نوع معافیت از انواع معافیت های موارد خاص میشد که ورزشکاران یافت این معافیت میتوانند به صورت حرفه ای ورزش را ادامه دهند. همانطور برای یافت معافیت ها شرایط خاصی وجود دارد برای این نوع معافیت نیز شرایطی لازم است. که ادامه به آن پرداخته ایم.

طبق ضوابط و قوانین معافیت سرزی قهرمانان ورزشی افراد زیر از خدمت سرزی معاف هستند:

 • افراد ورزشکاری که رتبه اول سوم زی های المپیک را آورده اند از خدمت سرزی معاف می شوند.
 • به افرادی که مسابقه های جهانی و آسیایی رتبه کسب کرده اند معافیت تعلق میگیرد. صورتی که وزارت ورزش و جوانان یید کرده شد.
 • اشخاصی که مقام اول سوم را مسابقات جهانی فوتل، والیل و بسکتل آورده اند از سرزی معاف میشوند.

فرزندان قهرمانی که رشته های پارالمپیک رشته های ورزشی تیر و کمان، بسکتل و سایر رشته های ورزشی مقام اول و دوم و سوم را کسب کرده اند یید وزارت ورزش و جوانان میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند. این نوع معافیت به یکی از فرزندان تعلق میگیرد و چنانچه ورزشکار مقام های متعدد پارالمپیک را کسب کرده شد سایر فرزندان نمی توانند از معافیت سرزی استفاده کنند و معاف شوند. اما عده ای از افراد اطلاعات دقیقی ره ضوابط و قوانین معافیت سرزی قهرمانان ورزشی ندارند برای همین پیشنهاد ما به شما مشاوره نظام وظیفه آویژه میشد که به صورت تلفنی و آنلاین پاسخگوی شما میشند.

اعزام به خدمت ورزشکاران مشمول چگونه به تعویق انداخته میشود:

 • ورزشکاران مشمولی که تیم ملی عضو هستند سن ۳۰ سالگی میتوانند خدمت سرزی را به تعویق بیندازند و از معافیت موقت استفاده کنند.
 • افراد ورزشکاری که لیگ برتر میشند سن ۲۸ سالگی میتوانند سرزی را به خیر بیندازند.

یکی از روش های کسب آگاهی مورد معافیت سرزی بهره گیری از اطلاعات حوزه نظام وظیفه است. استفاده از معافیت سرزی برای افرادی است که به هر دلیلی یافتن راه حل موضوع نظام وظیفه به مشکل برخورده اند. بیشتر اوقات مشکلات آنق دشوار و لاعلاج نیست؛ شاید بیشتر مواقع این مسائل قابل ک شند و کمی صبر و مل بتوان راهکارهای خوی برای آن تعبیه کرد. حل مشکلات حوزه نظام وظیفه مرکز مشاوره آویژه بیشتر به ظرفیت های ونی افراد تکیه می کند راه حل های خارج از حیطه کنترل مراجعان پیدا کند.

ما معتقدیم اینگونه می توان بهترین راهکارها را برای معافیت سرزی مطرح کرد. از طرفی موضوعات حیطه نظام وظیفه زمانی بهتر می توانند کمترین زمان حل و فصل گردند که نگاهی بی طرفانه کالبدشکافی و بررسی شوند. البته ما مرکز مشاوره آویژه معتقدیم هیچکس به اندازه شما به مشکلات خودن حیطه نظام وظیفه آگاه نیست. بدین لحاظ اکثر تمرکز مرکز مشاوره آویژه و مطالب آن روی حیطه آگاهی بخشی و توانمندسازی خود شماست.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

ضوابط و قوانین معافیت سرزی قهرمانان ورزشی چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع

+ نوشته شده در پنجشنبه 26 دی 1398ساعت 11:00 توسط مشاور | | تعداد بازدید : 1

× بستن تبلیغات